วิธีเพิ่มรายการจ่ายตลาด

- เลือกกด add to list จากรูปภาพผลิตภัณฑ์ที่ต้องการในหน้าผลิตภัณฑ์
- คลิกเข้าไปในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ และกดปุ่ม add to list เพื่อ สินค้าที่ต้องการ
- เพิ่มจากรายการส่วนผสมในเมนูดี-อร่อยโดยตรง จากการกด add to list ด้านหลัง ส่วนผสมที่มีสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง

การนำไปใช้งาน

- กดปุ่ม print เพื่อพิมพ์เป็นรายการจ่ายตลาด เพื่อความสะดวกในการซื้อ สินค้าในร้านโครงการหลวง
- กดปุ่ม share เพื่อแชร์รายการจ่ายตลาดไปยังอีเมล หรือ facebook