งานมหัศจรรย์พืชพันธุ์โครงการหลวง จากดอยสู่เมือง

9 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง จัดงาน “มหัศจรรย์พืชพันธุ์โครงการหลวง จากดอยสู่เมือง” ภายในงานมีสินค้าคุณภาพทั้งผักสดปลอดสาร ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายจากโครงการหลวง และยังมีไฮไลต์พิเศษ "ลูกพีช" และ "ลูกพลัม" ผลไม้เมืองหนาวที่หาทานได้ก่อนใครเฉพาะงานนี้ ร่วมชมนิทรรศการโครงการหลวง ในแนวคิด “ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก” พร้อมตกแต่งในบรรยากาศของกาดชาวดอย และสวนผัก ผลไม้กลางศูนย์การค้าฯ ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 บริเวณ ชั้น 1 ลานรถม้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

#โครงการหลวงดีอร่อย
#งานมหัศจรรย์พืชพันธุ์โครงการหลวงจากดอยสู่เมือง
#พลัม