งานโครงการหลวง 2561 Royal Project Fair 2017

22 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61

"เชิญเที่ยวงาน..."โครงการหลวง 2561" 
ชม.. ชิม.. ช้อป.. ผลิตผล ผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดี ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2561 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เวลา 9.00 - 20.00 น.

ชม...
นิทรรศการภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงก่อตั้งโครงการหลวง และพระฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ตามเสด็จสมเด็จพระราชบิดา เยี่ยมเยียนราษฎรชาวเขา
• นิทรรศการพืชผลใหม่ และพืชผลสุขภาพของโครงการหลวง 
• สวนจำลองพืชเกษตรเขตหนาวจากดอย
• การประกวด คู่ขวัญโครงการหลวง การประกอบอาหาร การจัดแสดงศิลปะบนจานอาหารจากเชฟและดารารับเชิญ 
• จำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม มุมกาแฟโครงการหลวง 
• สปาเด็กดอย และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่า

เลือกซื้อ.. • ผลิตผลสด • ผลิตภัณฑ์แปรรูป • สินค้าหัตถกรรมชนเผ่า • ผลิตภัณฑ์สมุนไพร • บุหงา ดอกไม้แห้งโครงการหลวง 
และอีกมากมาย