มหัศจรรย์พืชพันธุ์โครงการหลวง จากดอยสู่เมือง

13 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62

มูลนิธิโครงการหลวงเชิญเที่ยวงาน “Royal Project มหัศจรรย์พืชพันธุ์โครงการหลวง จากดอยสู่เมือง” ระหว่างวันที่ 13 - 19 มีนาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

ภายในงานพบกับไฮไลท์ พืชผักผลไม้เมืองหนาว พร้อมช้อปผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าหัตถกรรมคุณภาพจากโครงการหลวงมากมาย และ ร่วมชมนิทรรศการ พร้อมตกแต่งในบรรยากาศของกาดชาวดอย และสวนผัก ผลไม้สุดตระการตากลางศูนย์การค้าฯ