งานโครงการหลวง 50

9 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62

พบกับงานโครงการหลวง50 ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง ภายใต้แนวความคิด “เทิดไท้องค์ราชันย์ มิ่งขวัญสู่ปวงประชา” ซึ่งในวาระที่ปีนี้ครบรอบมูลนิธิโครงการหลวง 50 ปี ได้จัดกิจกรรมมากมายภายในงาน ประกอบด้วย

・ นิทรรศการ “ความเป็นมาและความก้าวหน้า 50 ปี” ตั้งแต่ปีก่อตั้งทศวรรษที่ 1 ที่เริ่มบุกเบิก วิจัย เมื่อ พ.ศ.2512 จนถึงปัจจุบัน ทศวรรษที่ 6 สู่สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขแก่ปวงประชา
・ การจัดแสดงนวัตกรรมพันธุ์พืชใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวง
・ การแสดงสาธิตการประกอบอาหารและศิลปะประดิษฐ์ โดยการใช้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง
・ จำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าหัตถกรรมโครงการหลวง
・ การจำหน่ายสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์ และหน่วยงานสนับสนุนรวม 20 โครงการ