ผักกาดกวางตุ้ง

Chinese Mustard

ลักษณะทั่วไปเป็นผักยอดนิยมของชาวเอเชีย เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมไปด้วยแคลเซียมวิตามินเอและวิตามินซีแคนตาลูปช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคได้หลายชนิดใช้ปรุงอาหารประเภทต้มหรือกินอาหารที่มีน้ำพริก

Chinese Mustard It has been very popular vegetable in general consumption by Asian inhabitants because it has a high nutritional value and is rich in calaium, vitamin A and vitamin C. It is also an important vegetable that minimizes the outbreak of many illnesses. It is commonly cooked as fried or braised, or simply eaten fresh with anchovy chilly dip.