มะม่วงปาล์มเมอร์

Palmer Mango

ลักษณะทั่วไป  ผลมีขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณ 400-700 กรัม ผิวผลสีเหลืองส้มปนสีแดง มีจุดบนผลจำนวนมาก รับประทานได้ทั้งผลดิบและผลสุก เนื้อแน่น มีเสี้ยนเล็กน้อย