รหัสสินค้า:

V7030

ลักษณะ:

ผัก

กลุ่ม:

ฟัก

Seasonal

ม.ค., พ.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  เป็นไม้เถาประเภทเดียวกับซาโยเต้ขนาดผลใหญ่ ผิวมีสีขาวขรุขระเป็นตะปุ่มตะป่ำทั่วผล มีรสชาติขมเล็กน้อย ช่วยให้เจริญอาหารนอกจากนี้ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยรักษาโรคเบาหวาน

Bitter gourd is a plant of vine of the family of Chayote, that has large size of fruit of white color  with rough, checkered and wrinkled skin. The flesh has slight bitter after taste, but is very appetizing and qualifies to works as antidote to diabetes.Add to list