รหัสสินค้า:

V6020

ลักษณะ:

ผัก

กลุ่ม:

พริก

Seasonal

ม.ค.-ก.พ., มิ.ย.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป พริกสีเหลืองเพราะมีสารที่เรียกว่าแคโรทีนอยด์ ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอ ช่วยในการมองเห็นนอกจากนั้นให้วิตามินบีและซี และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดและโรคต้อกระจก

The yellow peppers contain a substance called carotene carotenoids, which is a precursor of vitamin A that plays important role in helping visual acuity of the eyes. In addition, it has vitamins B and vitamin C and antioxidants that inhibit the risk of coronary heart diseases and cataracts.Add to list