รหัสสินค้า:

H0200

ลักษณะ:

สมุนไพร

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  ใช้ปรุงกลิ่นในซุป สปาเก็ตตี้ และสตูเนื้อ นิยมใช้น้ำมันเบย์เป็นสุคนธบำบัด มีสรรพคุณรักษาโรครูมาติคได้Add to list