รหัสสินค้า:

H0360

ลักษณะ:

สมุนไพร

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-พ.ค., พ.ย.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไปเป็น  พืชตระกูลเดียวกับส่วนของผักรวมเป็นส่วนของอาหารที่ออกในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนใบและก้านสามารถนำไปบริโภคเป็นเครื่องสำอางที่มีกลิ่นหอมอาจมีในยาเส้นและสลัด การช่วยย่อยกระตุนการขับน้ำลายAdd to list