รหัสสินค้า:

V2390

ลักษณะ:

ผัก

กลุ่ม:

ผักเมืองร้อน

Seasonal

ม.ค.-มี.ค., ก.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป มีขนาดรูปทรงต้นเล็กกว่าผักกาดฮ่องเต้ ทั่วไปประมาณ 1-1.5 เท่า หรือน้ำหนัก เฉลี่ยต่อต้นไม่เกิน 100 กรัม ลักษณะโดยทั่วไป ใบใหญ่สีเขียว ปลายใบมน ส่วนโคนก้านใบกว้างและหนา มีสีเขียวอ่อน มีรสชาติหวาน กรอบ เบบี้ฮ่องเต้ให้คุณค่าสารอาหารเช่นเดียวกับผักกาดฮ่องเต้

BABY PAKCHOI,  MINI PAKCHO 

This is another Bok Choi cabbage family of plant that is smaller in height than ordinary Bok Choi by 1to 1.5 time and averages less than 100 grams in weight. It has a cluster of round, sizeable and green leaf blades, and wide and plump light green bractat the base. It is tender, succulent and crisp to taste. In content of nutrients, it is equivalent in quality of the  common  Bok Choi.Add to list