รหัสสินค้า:

S0050

ลักษณะ:

เห็ด

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  หมวกดอกมีลักษณะคล้ายหอยนางรม มีผิวเรียบกลางหมวกดอกมีลักษณะเว้าเป็นแอ่ง ก้านดอกยาวปานกลาง ครีบดอกมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ สีขาวหรือสีเทา มีคุณสมบัติในการช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน มีผลต่อการลดปริมาณน้ำตาลในเลือด มีผลต่อการเกาะตัวเป็นก้อนของเลือด ช่วยปรับสภาพความดันโลหิตและความเข้มข้นของไขมันในเลือด ยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อร้าย ลดอากาศอักเสบ ลดการก่อโรคของ จุลินทรีย์Add to list