รหัสสินค้า:

M00401

ลักษณะ:

ประมง

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-พ.ค., ก.ย.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  กุ้งก้ามแดง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กุ้งเครฟิช มีสีสันค่อนข้างหลากหลาย ตั้งแต่สีฟ้า, น้ำเงิน, น้ำเงินอมเขียว, น้ำตาลอมเขียว, สีเขียวหยก, น้ำตาลเข้ม มีลักษณะเด่น คือ มีก้ามที่เรียวยาว ไม่มีหนาม และมีแถบสีแดงที่ก้าม มีความยาวเต็มที่ตั้งแต่ประมาณ 8 - 12 นิ้ว(ไม่นับก้าม) เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในการเลี้ยงเพาะขยายพันธุ์เพื่อใช้บริโภคเป็นอาหาร เนื่องจากมีรสชาติอร่อย คล้ายเนื้อปู จึงเป็นที่นิยมใช้ร้านอาหารทั่วโลก  ต่อมาได้มีการเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในตู้ปลาเหมือนปลาสวยงามอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันได้มีการเพาะขยายพันธุ์จนมีสีสันต่างๆ สวยงามกว่าสีดั้งเดิมในธรรมชาติ เช่น สีน้ำเงินเข้ม เป็นต้น Add to list