รหัสสินค้า:

F0830

ลักษณะ:

ไม้ตัดใบ

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  เป็นไม้ตัดใบในเขตร้อนชื้น แตกกอได้ดี ชอบอากาศชื้น ปลูกและดูแลค่อนข้างง่าย orologi repliche อายุการปลูกค่อนข้างยาวนาน สามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดช่วงอายุการปลูก ใบจะมีลักษณะยาวและมีขอบใบหยักเป็นแฉกแบบขนนก ใบที่จัดจำหน่ายจะต้องแก่ มีสีเขียวเข้มสะอาด ปราศจากโรคและแมลงสามารถตัดจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้าน ในโรงแรมใหญ่ ในสำนักงานต่างๆAdd to list