รหัสสินค้า:

V289

ลักษณะ:

ผัก

กลุ่ม:

Seasonal

ก.พ.-ส.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป ลักษณะและคุณค่าทั่วไปเหมือนฟักทองญี่ปุ่น แต่แตกต่างตรง ที่มีผลขนาดเล็กกว่าแต่มีรสชาติเข้มข้นกว่า สามารถนำมา ประกอบอาหารได้เช่นเดียวกับฟักทองทั่วไป ผลที่มีขนาด เล็กกะทัดรัดเหมาะต่อการนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด
รวมถึงขนมหวานของคนไทยที่รู้จักและได้รับความนิยมคือ สังขยาฟักทอง

The mini Japanese has the appearance and nutrition value like Japanese pumpkin. In size it is smaller, but has stronger taste. It can be eaten and cooked in similar manner as other pumpkins. Nonetheless, owing to its condensed small size, it is used in various other food or dessert items, such as the popular Thai style pumpkin custard.Add to list