รหัสสินค้า:

V1020

ลักษณะ:

ผัก

กลุ่ม:

ผักสลัด

Seasonal

ม.ค.-ก.ค., พ.ย.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป จัดอยู่ในกลุ่มผักกาดหอมประเภทไม่ห่อหัวขนาดใบใหญ่กว่าผักกาดหอมสีแดงชนิดอื่นๆ ความเข้มของสีใบขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และความเข้มของแสง มีคุณค่าสารอาหารเช่นเดียวกับผักกาดหอมทั่วไป แต่ด้วยลักษณะเด่นของสีแดงมีสารกลุ่มแอนโทไซยานิน ซึ่งช่วยให้เซลล์ ในร่างกายแข็งแรง ต้านเซลล์มะเร็งและใบสีแดง ทำให้สีสันจานอาหารดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

Red Leaf Lettuce  Red leaf lettuce falls in the group of unruly lettuce bunch that has leaf size larger than the other red types. The intensity of red color depends on the particular species and the condition of lighting of the season where it is grown. It has all valuable nutrients as much as the common lettuce but, with a distinctive red sheen of leaves in the bunch, it is more appealing to the eyes and flavor.Add to list