รหัสสินค้า:

V1240

ลักษณะ:

ผัก

กลุ่ม:

ผักสลัด

Seasonal

ม.ค.-มิ.ย., ต.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  จัดอยู่ ในกลุ่มผักกาดหอมประเภทไม่เข้าหัว มีลักษณะขอบใบหยัก คล้ายฟันเลื่อย ใบสีเขียวอ่อนเรียงตัวแผ่ออกเป็นพุ่มสวยงาม เนื้อใบบางและนุ่ม อุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามินซี และโฟเลต มีรสชาติดีหากเจริญเติบโตในสภาพอากาศเย็นแต่หากอุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้ผักกาดหอมสร้างน้ำนม หรือยางมากขึ้นจนมีรสขมเล็กน้อย เพื่อการรับสารอาหารเต็มที่ควรรับประทานสด

Green oak leaf lettuce falls in the group of lettuce of  the unpacked bunch of leaves that are light green, serrated and unruly to flutter out into a beautiful bouquet. Its leaf blade, which is thin and soft, contains rich vitamin A, vitamin C and folate. It tastes better if it was grown in cool weather, but as the temperature rises it gives rise to a milky or gooey substance that is the source of a slight bitter taste. For full benefit from nutrients, it is supposed to be eaten freshAdd to list