รหัสสินค้า:

V3010

ลักษณะ:

ผัก

กลุ่ม:

กะหล่ำ

Seasonal

ม.ค.-เม.ย., ส.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป มีวิตามินซีสูงกว่ากะหล่ำปลีเขียวถึงสองเท่ามีสาร Anthocyanin ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง ควรรับประทานสดเพื่อรับสารอาหารเต็มที่แต่ ไม่ควรบริโภคเกินวันละ 1 กิโลกรัมเนื่องจากกะหล่ำปลีแดงสดมีสาร goitrogen ซึ่งจะไปลดการดูดซึมไอโอดีนในร่างกายจึงอาจทำให้เกิดโรคคอพอกได้ ส่วนการกินสุกไม่ส่งผลเสียเพราะสาร goitrogen จะถูกทำลายเมื่อได้รับความร้อน

Red Cabbage has vitamin C twice the amount of that in the green cabbage,and anthocyanin as antioxidants that inhibit the risk of cancer. In order to collect full amount of nutrients, it is recommended to consume it fresh and limit the quantity to not exceeding 1 kg. per day because, at that quantity, it contains high amount of goitrogen, which reduces absorption of iodine in the body and may cause thyroidal goiter. Taking it normally as cooked or heated will not affect thyroid because the goitrogen and its side effect are destroyed.Add to list