รหัสสินค้า:

V3050

ลักษณะ:

ผัก

กลุ่ม:

ผักราก

Seasonal

ม.ค.-ก.พ., ก.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป จัดอยู่ ในกลุ่มเดียวกับผักกาดหัวหรือหัวไชเท้า มีกลิ่นฉุนเล็กน้อยแต่อุดมไปด้วยกลูโคซิโนแลต ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งและให้วิตามินซีสูง ควรรับประทานสดโดยไม่ผ่านความร้อน หากรับประทานเป็นประจำจะช่วยป้องกันหวัดและโรคเลือดออกตามไรฟันได้

Radish Radish is considered as a member of tuberous cabbage family that has slight pungent smell. It is rich in glucosinolate that reduces the risk of cancer. It is also high in vitamin C. It  is recommended not to cook it, rather eat it fresh. If eaten regularly it helps prevent colds and scurvy.Add to list