ศูนย์จำหน่ายผลผลิตโครงการหลวง


ประเภทร้าน : ร้านค้าโครงการหลวง
ที่อยู่ : ศูนย์ประสานงาน ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
จังหวัด : เชียงใหม่
โทร. : 081-783-2066
เวลาเปิด - ปิด : 08:00-18:00