งานโครงการหลวง "ด้วยผลผลิตจากน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่สู่พสกนิก"

25 ม.ค. 60 - 31 ม.ค. 60

พบกับงาน "โครงการหลวง" ด้วยผลผลิตจากน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่สู่พสกนิกร วันที่ 25 - 31 มกราคม 2560 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

ภายในงานจะได้พบกับนิทรรศกาลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการจำหน่าย ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากมูลนิธิโครงการหลวง อาทิ ผัก ผลไม้ และสมุนไพรสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร พืชไร่ ชา กาแฟ