รหัสสินค้า:

V0250

ลักษณะ:

ผัก

กลุ่ม:

ข้าวโพด

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป   ฝักประกอบด้วยเมล็ดสีขาวและสีเหลืองปนกันในฝักเดียว เมล็ดมีรสชาติหวานและหอมกว่าข้าวโพดหวานทั่วไป ให้พลังงานสูง นอกจากนั้นยังมีวิตามินA ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและไทอามีน มีเยื่อใยสูงช่วยให้ระบบขับถ่ายปกติ และช่วยขับปัสสาวะ นิยมนำมานึ่งรับประทาน

The Bi-color corn seeds grow intermixed together in white and yellow colors in the same single ears. The seed tastes sweeter and more fragrant than conventional corn seed. It gives high energy out-put and contains vitamin A, phosphorus, potassium, thiamine and high fiber and, by means of them, regulates normal urination and bowel purge. It is generally steamed for consumption.Add to list