รหัสสินค้า:

V8070

ลักษณะ:

ผัก

กลุ่ม:

ถั่ว

Seasonal

ม.ค.-มี.ค., พ.ย.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป ฝักมีสีเขียว เนื้อแน่น หนา รับประทานได้ทั้งฝักที่มีเมล็ดอ่อนอยู่ภายใน กรอบ มีรสชาติหวาน เป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญและยังให้คาร์โบไฮเดรต ธาตุเหล็ก แคลเซียม และเส้นใยอาหาร สามารถนำมาประกอบอาหารหลากหลายชนิด เช่น ผัดด้วยไฟแรงอย่างรวดเร็วจะคงความกรอบและหวาน หรือลวกเพื่อรับประทานในสลัด หรือเป็นผักเคียงในน้ำพริกต่างๆของไทย 

Pea pods are green, dense and thick in texture. They are important source of protein, carbohydrate, iron, calcium and dietary fiber. They are eaten as whole pod with sweet crisp seeds left inside, or cooked in many styles, such as quick stirfried on fire-flame to retain crispy sweet taste, or briefly blanched to make salad or as side dish with various vegetables for Thai style anchovy-pepper dip.

 



Add to list