รหัสสินค้า:

V6050

ลักษณะ:

ผัก

กลุ่ม:

มะเขือเทศ

Seasonal

ม.ค.-ก.พ., มิ.ย.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป มะเขือเทศโครงการหลวงใช้พันธุ์ที่เนื้อผลมีสีแดง เนื้อแน่นมีรสหวานอมเปรี้ยวมะเขือเทศเป็นแหล่งโพแทสเซียมเบตาแคโรทีน วิตามินซี วิตามินอีและมีสารไลโคพีน ที่ช่วยป้องกันมะเร็ง นิยมรับประทานสดกับสลัดในการปรุงอาหารควรเอาไปปั่นหรือผ่านความร้อนเพื่อให้สารต่างๆ ที่เป็นผลึกอยู่ละลายออกมาแต่ระวังอย่าใช้ความร้อนนานเกินไปเพราะจะทำให้สารอาหารสลายตัว

The table tomato of royal sponsorship is grown of the genus of red color with firm flesh that tastes sweet and sour. This kind of tomato is a source of potassium, beta-carotene, vitamin C ,and vitamin E. It also contains lycopene to help prevent cancer. It is commonly eaten fresh with  salad. For preparation of food recipes, it can be processed in blender or slightly heated up over fire, just long enough to dissolve and draw out  the  crystal-like substance. Too long heating up disintegrates the nutrients.Add to list