รหัสสินค้า:

H0220

ลักษณะ:

สมุนไพร

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-ก.พ., พ.ย.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  เป็นพืชตระกูลเดียวกับโหระพาและกระเพราแต่ขนาดเล็กกว่า ใบแห้งหรือใบสดนิยมแช่ในน้ำมันเป็นเครื่องเทศในสัตว์ปีกอบและในไส้กรอก มาจอรามมีฤทธิ์กระตุ้นความอยากรับประทานอาหารและขับน้ำลายAdd to list