รหัสสินค้า:

S0250

ลักษณะ:

เห็ด

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-เม.ย., ก.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  จัดอยู่ในตระกูลของเห็ดกระดุม มีลักษณะและสรรพคุณเหมือนเห็ดพ็อตโตเบลโล่แต่มีขนาดเล็กกว่าAdd to list