รหัสสินค้า:

S0100

ลักษณะ:

เห็ด

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  มีพื้นผิวที่ลื่นถูกปกคลุมไปด้วยสารเจลาตินหรือเป็นน้ำเมือกสีส้ม ขนาดโดยทั่วไปจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 1 – 3 นิ้ว ครีบดอกของเห็ดนาเมโกะจะมีสีเหลืองอ่อนหรือสีขาว  เห็ดในสกุล Pholiota นี้จะมีเมือกหนาใส เหนียว และลื่นห่อหุ้มหมวกไว้ อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร และยังสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูทดลองAdd to list