รหัสสินค้า:

S0150

ลักษณะ:

เห็ด

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  มีคุณสมบัติในการกระตุ้นระบบการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในเลือดที่มีผลต่อการเป็นก้อนของเลือดช่วยปรับสภาพความดันโลหิตและความเข้มของไขมันในเลือดยับยั้งการเจริญเติบโตของอาหารช่วยลดการสร้าง โรคของจุลินทรีย์Add to list