รหัสสินค้า:

P0380

ลักษณะ:

ผลไม้

กลุ่ม:

Seasonal

พ.ค.-มิ.ย.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  ผลมีขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณ 400-700 กรัม ผิวผลสีเหลืองส้มปนสีแดง มีจุดบนผลจำนวนมาก รับประทานได้ทั้งผลดิบและผลสุก เนื้อแน่น มีเสี้ยนเล็กน้อยAdd to list