รหัสสินค้า:

P1360

ลักษณะ:

ผลไม้

กลุ่ม:

Seasonal

พ.ค.-มิ.ย.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  ผลกลมมีขนาดค่อนข้างใหญ่ น้ำหนักประมาณ 800 กรัม เมื่อสุกผิวจะมีสีเหลืองส้ม เนื้อสีเหลืองมะนาว เนื้อผลแข็ง มีเสี้ยนเล็กน้อย รสชาติหวาน เปลือกค่อนข้างหนา ทำให้ทนทานต่อโรค เก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวได้นานAdd to list