รหัสสินค้า:

P0440

ลักษณะ:

ผลไม้

กลุ่ม:

Seasonal

พ.ค.-มิ.ย.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  ผลขนาดปานกลาง น้ำหนักประมาณ 300-400 กรัม รูปร่างยาวรีเล็กน้อยหรือรูปไข่ ผลดิบมีจุดประสีแดงบริเวณไหล่และแก้มผล ผลสุกจะมีสีแดงเลือดนก รสชาติหวาน ไม่มีเสี้ยนAdd to list