รหัสสินค้า:

S0070

ลักษณะ:

เห็ด

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  มีลักษณะทรงกลม เป็นเส้นฟูคล้ายภู่มาลาของทหาร สีขาวสะอาด และมีกลิ่นหอมคล้ายเห็ดนางรม ขนาดเฉลี่ย 8-10 ดอก ต่อกิโลกรัม มีสรรพคุณช่วยเพิ่มความสามารถภูมิคุ้มกันโรคของสิ่งมีชีวิต ช่วยบำบัดอาการอ่อนเพลีย กระตุ้นส่วนประกอบของการเจริญเติบโตของเซลประสาท และช่วยป้องกันโรคตาอักเสบ Add to list