รหัสสินค้า:

M0160

ลักษณะ:

ประมง

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  เป็นไข่ปลาที่ผ่านการปรุงรส โดยส่วนมากนิยมนำมาจากไข่ปลาสเตอร์เจียน โดยต้องเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนให้มีอายุ 10 ปีก่อน จึงจะได้ไข่ ปลาตัวเมีย 1 ตัว จะให้ไข่ 1 ปี และเว้นอีก 2 ปี จึงจะให้ไข่อีก แม่ปลา 1 ตัวจะให้ไข่ 15% ของน้ำหนักตัวปลา คาเวียร์ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่อร่อยที่สุดในโลก ในปัจจุบันคาเวียร์ที่มีชื่อเสียงจะมาจากฝั่งทะเลแคสเปียนในแถบอาเซอร์ไบจัน อิหร่าน และ รัสเซีย การรับประทานคาเวียร์ นิยมจะตักไข่ปลาด้วยช้อนคันเล็กๆ ทาลงบนขนมปังแล้วรับประทานAdd to list