รหัสสินค้า:

A05201

ลักษณะ:

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ผลิตจากนมโค ผ่านกรรมวิธีการผลิตสไตล์กรีกแท้ๆ จึงได้โยเกิร์ตที่มีความเข้มข้น เนื้อแน่น โปรตีนและไบโอติกส์สูงกว่าโยเกิร์ตทั่วไป รสชาติเปรี้ยวเป็นเอกลักษณ์Add to list