รหัสสินค้า:

F1210

ลักษณะ:

ไม้ตัดใบ

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  เป็นพืชที่นำเข้ามาจากประเทศนิวซีแลนด์ ชอบอากาศหนาวเย็น แสงแดดจัด ดินชื้นแต่ไม่แฉะ ขยายพันธุ์โดยการแบ่งกอ ใบยาวเรียวมีสีเขียวเข้ม น้ำตาล ขาวเหลือง gefälschte uhren และชมพูเขียว การมีแถบสีต่างกันทำให้ดูสะดุดตา สามารถผลิตจำหน่ายได้ตลอดปี เป็นพืชที่นิยมใช้จัดสวนหรือภูมิทัศน์อย่างมาก เนื่องจากมีความโดดเด่นในเรื่องของสีสันและรูปทรง และยังเป็นพืชที่มีการรักษาอย่างง่ายมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงAdd to list