รหัสสินค้า:

F1270

ลักษณะ:

ไม้ตัดใบ

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  เป็นพืชยืนต้น ขยายพันธุ์โดยการปักชำยอด เมื่อเด็ดยอดแล้วแตกกอได้ดี ชอบอากาศเย็น ดินร่วนซุยและชื้นพอสมควร พรางแสงแดดได้ 50% ใบจะออกเป็นคู่ๆอยู่บนลำต้น มีสีเขียวปนเหลืองหรือสีเขียวปนเขียวแก่ เป็นไม้ประดับที่นำเข้ามาใหม่มีความหลากหลายของสีใบ ตลาดเริ่มมีความต้องการปริมาณที่มากพอสมควรAdd to list