รหัสสินค้า:

F0450

ลักษณะ:

ดอกไม้

กลุ่ม:

ดอกไม้อื่นๆ

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  กอลิโอซ่าหรือเรียกอีกชื่อคือดองดึง เป็นไม้เถาประกอบด้วยใบมีลักษณะสวยงามบิดม้วนเข้าและม้วนลง replique montre france ใช้เป็นเครื่องช่วยในการยึดเกาะหรือพันไปตามสิ่งยึดเกาะ ลักษณะของดอกจะเป็นดอกเดี่ยว กลีบดอกจะแยกออกจากกันขอบของกลีบดอกบิดเป็นเกลียว มีเกสรแยกออกจากโคนกลีบดอกด้านนอก โคนกลีบดอกมีสีเหลืองอ่อน ยอดกลีบมีสีแดง เมื่อบานเต็มที่มีสีเข้มมากขึ้น ออกดอกตลอดปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะให้ดอกดกมาก ผลแก่แตกเมล็ดมีสีส้ม ใช้ขยายพันธุ์ได้นอกจากใช้หัว นอกจากจะปลูกไว้เป็นยาแล้วยังปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วย Add to list