รหัสสินค้า:

R66902

ลักษณะ:

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ขนมปังปวยเหล็ง มีส่วนผสมของผักปวยเหล็กและสิ่งธรรมชาติจากผัก ให้คุณค่าทางอาหาร เนื้อนุ่มAdd to list