รหัสสินค้า:

R05501

ลักษณะ:

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ขนมโฮลวีท มีส่วนผสมของธัญพืช มีใยอาหารและคุณค่าทางอาหาร เนื้อแน่น

ราคา 50 บาท (450 กรัม/1 ปอนด์)Add to list