รหัสสินค้า:

R05601

ลักษณะ:

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

รับประทานเป็นของว่าง และยังได้รับคุณค่าทางอาหารจากส่วนผสมของแครอท

ราคา 120 บาท (500 กรัม)Add to list