รหัสสินค้า:

R06302

ลักษณะ:

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

รับประทานเป็นของว่าง และยังได้รับคุณค่าทางอาหารจากฟักทอง

ราคา 25 บาท (ถุง 80 กรัม)Add to list