รหัสสินค้า:

R43101

ลักษณะ:

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

มีคุณประโชน์ เป็นแหล่งที่ดีของพลังงานและให้ธาตุเหล็ก แคลเซียม แมงกานีส สังกะสี และแมกนีเซียม

ราคา 45 บาท (ขวด 4 ออนซ์)Add to list