รหัสสินค้า:

A03901

ลักษณะ:

ปศุสัตว์

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  ไก่กระดูกดำเป็นไก่พื้นเมือง มีต้นกำเนิดมาจากมองโกเลีย มีลักษณะสีดำ 3 ส่วนของร่างกาย ได้แก่ หนัง เนื้อและกระดูก ซึ่งเกิดจากการสะสมเม็ดสีเมลานินในเนื้อเยื่อ มีน้ำหนักเฉลี่ยที่อายุ 16 สัปดาห์ ประมาณ 1.25 - 1.5 กิโลกรัม นิยมเลี้ยงแบบปล่อยลานหรือสวนผลไม้ที่สะอาด เพื่อให้ไก่ได้ออกกำลังกาย สร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรง มีความต้านทานต่อโรคได้ดีและจะทำให้เนื้อมีรสชาติหวานอร่อย ชาวจีนเชื่อว่าไก่ดำเป็นอาหารบำรุงเลือด ช่วยขับฮอร์โมนเพศหญิง เป็นอาหารบำรุงสำหรับคนที่มีอาการเย็น (เช่น หน้าซีด อ่อนเพลีย ซึม มีไข้ต่ำ มีระดูขาวมาก ฯลฯ) และผู้สูงอายุ Add to list