รหัสสินค้า:

V0140

ลักษณะ:

ผัก

กลุ่ม:

กะหล่ำ

Seasonal

ม.ค.-ก.พ., ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป ลักษณะแตกต่างจากกะหล่ำปลีทั่วไปตรงที่ ใบมีสีเขียวเข้มกว่าแผ่นใบหยิกย่นเป็นคลื่นใบไม่แข็งเท่ากะหล่ำปลีทั่วไปแต่ยังคงเข้าปลีเป็นหัวกะหล่ำปลีซาวอยให้วิตามินซีและเส้นใยอาหารสูงดีต่อระบบขับถ่ายและช่วยลดคลอเลสเตอรอลนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยสารอาหารและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายอีกหลายชนิด

Savoy cabbage is different from common cabbage. It has rather dark green leaves, curly, creased and wavy, not as hard as those of the common cabbage, all packed as amass of bud. It is rich in vitamin C and fiber to counter against sluggish bowel movement and accumulation of cholesterols. Additionally, it abounds in many types of nutrient and amino acid essential for human body.Add to list