รหัสสินค้า:

V0210

ลักษณะ:

ผัก

กลุ่ม:

ผักดอก

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  ลักษณะก้านดอกกลมสีเขียว มีตุ่มดอกสีขาวบริเวณปลายสุดของก้านดอก ดอกกุยช่ายสดมีกลิ่นฉุนคล้ายกลิ่นกระเทียมมากกว่าใบกุยช่าย มีสารอัลลิซินที่ช่วยลดระดับคอเลสตอรอลในเลือด ลดความดันโลหิต และป้องกันมะเร็งร้ายได้หลายชนิดนิยมนำดอกมาผัดกับตับหรือเนื้อสัตว์ต่างๆ เพราะมีรสชาติหวานกรอบ 

This plant has round and green stalk with a magicwatches little white flowers at the tips. Fresh flower has garlic-like pungency more than the that of the common chive plant. It contains a substance called allicin that helps reduce cholesterol in blood, lower blood pressure and prevent many types of cancer. As popular dish, the flowers are fried together with liver or meat as they taste sweet and crisp.Add to list