รหัสสินค้า:

V4020

ลักษณะ:

ผัก

กลุ่ม:

ผักราก

Seasonal

ม.ค.-พ.ค., พ.ย.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป เนื้อบีทรูทมีสีแดงเนื่องจากมีสารเบตานินซึ่งมีสรรพคุณเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังอุดมไปด้วยแคลเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียมโพแทสเซียม และเหล็ก รวมถึงให้วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบี1 และ บี2 สามารถประกอบอาหารได้หลายชนิด เช่น รับประทานสดในสลัด คั้นเป็นน้ำบีทรูทดื่มเพื่อสุขภาพ หรือดองสำหรับเป็นเครื่องเคียง

BEET ROOT  Beet root is red in color because it contains antioxidant called betanin. It is rich in nutrients such as calcium, phosphorus, sodium, potassium and iron, as well as vitamin C, vitamin B1 and vitamin B2. It can be consumed in many variety of ways, such as fresh beet juice for upkeep of general health, or as beet root preserve for side dish to go with the main course of food.Add to list