รหัสสินค้า:

V2170

ลักษณะ:

ผัก

กลุ่ม:

ผักดอก

Seasonal

มี.ค.-พ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  เป็นผักที่ชาวอิตาเลียนนิยมรับประทานมีคุณค่าทางอาหารสูง รสชาติดี เมื่อเคี้ยวส่วนที่เป็นดอกอ่อนให้รสชาติหวานชุ่มคอ นิยมนำดอกมาประกอบอาหาร โดยตัดเอากลีบเลี้ยงดอกด้านนอกออกส่วนกลีบดอกด้านในใช้ประกอบอาหารประเภท นึ่ง ลวก อบ ดองเปรี้ยวหรือรับประทานสด มีสรรพคุณในการช่วยกระตุ้นการทำงานของตับและช่วยเสริมการทำงานของถุงน้ำดี 

Artichoke is common diet of Italians. It has high nutritional value and tastes good. Chewing soft flower of artichoke gives toning sweet taste. It is used in cooking by cutting off the nurture-petals on the outerperiphery, leaving only the inner petals for use. The recipe of artichoke disks consists of cooking it by way of steaming, boiling, baking, pickling or just eating as fresh vegetable. It stimulates the function of the liver and boost the efficacy of the gallbladderAdd to list