รหัสสินค้า:

RRRR01

ลักษณะ:

ปศุสัตว์

กลุ่ม:


ไก่เบรส (Bresse chicken) ต้นกำเนิดจากประเทศฝรั่งเศส นำมาเลี้ยงในประเทศไทยกว่า ๒๕ ปี มีแห่งเดียวในประเทศ ลักษณะประจำพันธุ์ คือ หงอนสีแดงสด จะงอยปากสีขาว ขนลำตัวสีขาวปลอด ส่วนแข้งมีสีน้ำเงินเข้ม เหมือนสีธงชาติฝรั่งเศส เลี้ยงโดยเกษตรกรบนพื้นที่สูงตามมาตรฐาน RPF-GAP : สัตว์ปีกบนพื้นที่สูง ที่มีการควบคุมระบบการเลี้ยงเพื่อให้ได้ไก่ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยเลี้ยงแบบอิสระ (Free range) ไก่ได้ออกกำลังกาย ให้กินธัญพืช/ผักที่มีประโยชน์ ไม่ใช้สารเร่งการเจริญเติบโต ปลอดภัยจากฮอร์โมนและสารตกค้าง โดยในระยะสุดท้ายของการเลี้ยงจะให้อาหารจำพวกธัญพืชผสมนมผง ทำให้เนื้อไก่เบรสมีความหอมเฉพาะ ไส้กรอกไก่เบรสทำจากเนื้อไก่เบรส 100 % ผลิตโดยใช้กรรมวิธีที่สะอาดและปลอดภัย ไม่เจือสีสังเคราะห์ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย รับประทานเป็นอาหารว่าง หรือทานร่วมกับข้าวสวย ฯลฯAdd to list