รหัสสินค้า:

V0440

ลักษณะ:

ผัก

กลุ่ม:

ผักดอก

Seasonal

ม.ค.-ก.พ., ก.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  เป็นการผสมระหว่างคะน้ากับบรอคโคลี่โดยลำต้นและใบมีสีเขียวเข้ม ใบเรียว ก้านดอกมีขนาดเล็กกว่าคะน้ายอด มีกลุ่มดอกย่อยสีเขียวอ่อนอยู่บริเวณปลายยอดคล้ายดอกบรอคโคลี่แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก ให้คุณค่าสารอาหารและประกอบอาหารเช่นเดียวกับบรอคโคลี่และคะน้า 

The plant is a hybrid of broccoli and kale having stems, stalks and slender leaves all dark green in color. The stalks are rather small compared to kale’s stalk. By and large, there are loose clusters of light green floret outlying the fringes of the stalk, very much similar to the floret of broccoli but comparatively very small in size. Its content of nutrients and methodology of cooking are exactly similar to those of the common broccoli.

Omega Replica Watches: https://www.perfect-watches.me/omega-replicaAdd to list